کل بازدیدکنندگان : 10262 امروز : دوشنبه ، 28 مهر 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-