کل بازدیدکنندگان : 9597 امروز : چهارشنبه ، 8 مرداد 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-