کل بازدیدکنندگان : 9837 امروز : پنج شنبه ، 6 شهریور 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-