کل بازدیدکنندگان : 8945 امروز : پنج شنبه ، 4 اردیبهشت 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-