کل بازدیدکنندگان : 10089 امروز : سه شنبه ، 8 مهر 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-