کل بازدیدکنندگان : 9981 امروز : سه شنبه ، 25 شهریور 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-