کل بازدیدکنندگان : 9877 امروز : سه شنبه ، 11 شهریور 1393    ساعت :
اوره خون

افزایش:

مصرف داروهای نفروتوکسیک

 

کاهش:

-